Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn tạo file quản lý bán hàng bằng excel

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, việc quản lý bán hàng là một phần quan trọng và không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp. Excel là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt có thể giúp bạn tạo ra một hệ thống quản lý bán hàng hiệu quả và dễ dàng sử dụng. Trong bài viết này, Nobi Pro sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một file quản lý bán hàng đơn giản bằng Excel, từ việc thiết lập các danh sách khách hàng và sản phẩm đến việc theo dõi đơn hàng và doanh thu.

File excel quản lý bán hàng gồm những gì?

Hướng dẫn tạo file quản lý bán hàng bằng excel
Hướng dẫn tạo file quản lý bán hàng bằng excel

File Excel quản lý bán hàng là gì? File Excel quản lý bán hàng là một tài liệu được tạo ra bằng phần mềm Microsoft Excel để giúp doanh nghiệp hoặc cá nhân quản lý và theo dõi các hoạt động bán hàng của họ. Đây là một công cụ linh hoạt và dễ sử dụng cho việc tổ chức thông tin về sản phẩm, khách hàng, đơn hàng và doanh thu.

File Excel quản lý bán hàng thường bao gồm các trang tính và bảng tính được thiết kế để thực hiện các chức năng sau:

 • Danh sách sản phẩm: Bảng dữ liệu về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, bao gồm thông tin như tên sản phẩm, mô tả, giá cả, số lượng tồn kho, và các thông tin liên quan khác.
 • Danh sách khách hàng: Bảng dữ liệu về các thông tin của khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin khác cần thiết để liên lạc và tương tác với khách hàng.
 • Danh sách đơn hàng: Bảng dữ liệu về các đơn hàng đã được đặt, bao gồm thông tin như ngày đặt hàng, sản phẩm được đặt, số lượng, giá cả, tổng cộng và trạng thái của đơn hàng.
 • Báo cáo doanh thu: Bảng tính hoặc biểu đồ thống kê tổng quan về doanh thu theo thời gian (ngày, tuần, tháng, quý, năm), theo sản phẩm, theo khách hàng, hoặc theo các tiêu chí khác.
 • Bảng tồn kho: Thể hiện số lượng tồn kho của từng sản phẩm để bạn có thể theo dõi và quản lý tình trạng tồn kho.
 • Biểu đồ thống kê: Biểu đồ để minh họa các xu hướng và số liệu quan trọng về doanh thu, tồn kho, hoặc các chỉ số khác.
 • Các công thức và tính toán tự động: Sử dụng các công thức Excel để tự động tính toán giá trị tổng cộng, giảm giá, thuế, và các chỉ số khác một cách tự động và chính xác.
 • Các tính năng tùy chỉnh: Bạn có thể tạo các tính năng tùy chỉnh khác như bảng tính chi phí, dự đoán doanh thu, hoặc bảng tính theo dõi các hoạt động marketing.

Những phần này cùng nhau tạo nên một hệ thống quản lý bán hàng đơn giản và hiệu quả trong Excel giúp bạn theo dõi và quản lý mọi khía cạnh của doanh nghiệp bán hàng của mình.

File Excel quản lý bán hàng cung cấp một cách tiện lợi và linh hoạt để tổ chức và theo dõi các hoạt động kinh doanh của bạn mà không cần sử dụng các phần mềm quản lý đặc biệt.

Ứng dụng của bảng excel bán hàng

Hướng dẫn tạo file quản lý bán hàng bằng excel

Bảng Excel quản lý bán hàng có nhiều ứng dụng hữu ích trong việc quản lý và vận hành doanh nghiệp bán lẻ hoặc dịch vụ. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của bảng Excel trong lĩnh vực bán hàng:

 • Quản lý sản phẩm và dịch vụ: Bảng Excel giúp bạn tạo và duy trì một danh sách sản phẩm và dịch vụ một cách dễ dàng. Bạn có thể ghi lại các thông tin như tên sản phẩm, mô tả, giá cả, số lượng tồn kho và các thông tin khác liên quan.
 • Quản lý khách hàng: Bảng Excel cho phép bạn ghi lại thông tin về khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin liên quan khác. Điều này giúp bạn dễ dàng liên lạc và tương tác với khách hàng của mình.
 • Theo dõi đơn hàng: Bạn có thể sử dụng bảng Excel để ghi lại thông tin về các đơn hàng đã được đặt, bao gồm ngày đặt hàng, sản phẩm được đặt, số lượng, giá cả, tổng cộng và trạng thái của đơn hàng.
 • Tính toán doanh thu và lợi nhuận: Bảng tính trong Excel cho phép bạn tự động tính toán doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác dựa trên dữ liệu đầu vào từ các đơn hàng và sản phẩm.
 • Tổ chức và phân tích dữ liệu: Bạn có thể sử dụng các tính năng phân tích dữ liệu trong Excel để tổ chức và phân tích dữ liệu về doanh thu, khách hàng và sản phẩm. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của mình và đưa ra các quyết định chiến lược.
 • Tạo báo cáo và biểu đồ: Excel cho phép bạn tạo ra các báo cáo và biểu đồ thống kê để minh họa các xu hướng và số liệu quan trọng về doanh thu, tồn kho, hoặc các chỉ số khác một cách trực quan và dễ hiểu.

Bảng Excel là một công cụ linh hoạt và mạnh mẽ có thể được sử dụng trong nhiều khía cạnh của việc quản lý bán hàng, từ quản lý sản phẩm và khách hàng đến tính toán doanh thu và phân tích dữ liệu.

Hướng dẫn tạo file quản lý bán hàng bằng excel

Hướng dẫn tạo file quản lý bán hàng bằng excel

Dưới đây là hướng dẫn cách tạo một file quản lý bán hàng đơn giản bằng Excel:

Tạo danh sách sản phẩm:

 • Mở Excel và tạo một bảng mới.
 • Tạo các cột cho các thông tin sản phẩm như Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Mô tả, Giá cả, Số lượng tồn kho và các thông tin khác nếu cần.
 • Nhập thông tin cho mỗi sản phẩm vào các dòng tương ứng.

Tạo danh sách khách hàng:

 • Tạo một sheet mới trong tài liệu Excel của bạn để lưu trữ danh sách khách hàng.
 • Tạo các cột cho các thông tin khách hàng như Tên khách hàng, Địa chỉ, Số điện thoại, Email và các thông tin khác.
 • Nhập thông tin cho mỗi khách hàng vào các dòng tương ứng.

Tạo danh sách đơn hàng:

 • Tạo một sheet khác để ghi lại các đơn hàng được đặt.
 • Tạo các cột cho các thông tin đơn hàng như Ngày đặt hàng, Số đơn hàng, Tên khách hàng, Sản phẩm được đặt, Số lượng, Giá cả, Tổng cộng và Trạng thái đơn hàng.
 • Nhập thông tin cho mỗi đơn hàng vào các dòng tương ứng.

Tính toán tổng cộng và tổng doanh thu:

 • Sử dụng công thức SUM để tính tổng cộng của các đơn hàng và tổng doanh thu.
 • Tính tổng cộng của các mục giá cả để có tổng số tiền mà khách hàng phải trả.

Tạo báo cáo và biểu đồ:

 • Sử dụng tính năng PivotTable và PivotChart của Excel để tạo báo cáo và biểu đồ thống kê về doanh thu, tồn kho và các chỉ số khác.
 • Tùy chỉnh các báo cáo và biểu đồ theo nhu cầu của bạn để làm cho chúng trực quan và dễ hiểu.

Tạo các tính năng tùy chỉnh (nếu cần):

 • Nếu bạn cần, bạn có thể tạo các tính năng tùy chỉnh khác như tính năng đặt hàng trực tuyến, tính toán chi phí vận chuyển, hoặc theo dõi hoạt động marketing.

Sau khi hoàn thành, bạn có thể lưu tài liệu Excel của mình và sử dụng nó để quản lý và theo dõi các hoạt động bán hàng của bạn. Đảm bảo lưu trữ tài liệu một cách an toàn và sao lưu định kỳ để tránh mất dữ liệu.

Việc tạo file quản lý bán hàng bằng Excel không chỉ giúp bạn tổ chức và theo dõi các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả mà còn mang lại sự linh hoạt và tiết kiệm thời gian. Hy vọng rằng qua hướng dẫn này, bạn đã có thêm kiến thức và kỹ năng để xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình.

Tuyết Nguyễn

No pain, no gain.